Ülistus Alfa on baaskursus ülistajatele koguduses. Käsitleme üldiseid teemasid ülistusest. Tegemist on kursusega, kus õpime läbi ülistamise, loengute, arutelude ning iseseisva tööga.

Ülistuse olemus ja väljendusvormid (ehk kooskuulamine) 3EAP

Õppeaine lõpetanud üliõpilane

  • Kirjeldab ülistuse mõistet, sisu, sihti ja praktikat piibellikus pärandis ja kirikumuusika ajaloos;
  • Selgitab, millised on nüüdisaja ülistusteenistuse ja -muusika vahendid ja vormid;
  • Analüüsib kuulmismeele ja –psühholoogia rolli muusikatajus ning intonatsiooni ja meloodia rolli muusikas;
  • Selgitab muusikute prohvetlikku rolli ja vaimulikku mõju vaimuliku sõnumi kuulutamisel.