Ülistuse olemus ja väljendusvormid (ehk kooskuulamine) 3EAP

Õppeaine lõpetanud üliõpilane

  • Kirjeldab ülistuse mõistet, sisu, sihti ja praktikat piibellikus pärandis ja kirikumuusika ajaloos;
  • Selgitab, millised on nüüdisaja ülistusteenistuse ja -muusika vahendid ja vormid;
  • Analüüsib kuulmismeele ja –psühholoogia rolli muusikatajus ning intonatsiooni ja meloodia rolli muusikas;
  • Selgitab muusikute prohvetlikku rolli ja vaimulikku mõju vaimuliku sõnumi kuulutamisel.