Kursus annab ülevaate hingehoiu ja pastoraalteoloogia põhimõistetest, teooriatest ja meetoditest. Kursuse jooksul õpib üliõpilane paremini mõistma inimest ja märkama inimeses toimuvaid protsesse sh  kriisi ja leinaga seonduvat. Samuti annab kursus ülevaate erinevatest nõustamistehnikatest ja -põhimõtetest ning õpetab neid oma töös rakendama.