Topic outline

 • General

 • Topic 1

  • Diplomitööde teemad (Välja pakutud teemad)

  • Toivo poolt pakutud teemad:

   • Kõrgema Usuteadusliku Seminari ajalugu 1989-2014
   • Oska Olviku (või Robert Võsu või kellegi teise) elulugu
   • Koguduse ajaloo koostamine - näiteks lõpetaja kodukoguduse ajalugu

   Ermo poolt pakutud teemad: Vana Testamendi alaste lõputööde teemasid

   • Joosija usupuhastuse taotlused ja tulemused
   • Iisraeli vahimees (Hs 3; 33)
   • Neli laulu Jumala sulasest (Js 42; 49; 50; 52-53)
   • Inimesepoeg Vanas Testamendis
   • Juubel (juubeliaasta, puhkeaasta, vabastusaasta,...)
   • Esmasünniõigus Iisraelis (1Ms 25:27-34 jt)
   • Hingamispäev
 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Topic 5

  • Varem kaitstud teemad.

   Neid teemasid ei saa valida!

  • Ermo Jürma Jürma KUS-s juhendatud dipomitööd

   Jumala ja inimese õigus Vanas Testamendis. Eduard Kakko 1993
   Iisraeli kuningriigi tekkimine. Ott Aro 2004
   Jumala tahte tunnetamise meetodid Eesti vene baptisti kogudustes. Jan Pavlenko 2005
   Alkoholism kui hingehoidlik probleem. Aivar Raudver 2005
   Mentorlus kui efektiivne teenimise vahend vanglasüsteemis. Angelina Urbel 2007
   Väike ajalooline kreedo. Rutti Proosa 2008
   Mitmekülgne vaade Jeremija templikõnele. Virge Siirak 2008
   Jumala tegutsemine prohvet Eliisa kaudu. Estella Jürman 2009
   Iiobi sõbrad kannatusprobleemile vastamas. Merike Siibak 2009
   Vana Testamendi ohvritoomise taotlused. Anton Tuul 2010
   Naise roll Vanas Testamendis – Iisraeli ema Deboora. Merle Voola 2010
   Austa oma isa ja ema: vanemate austamise käsu mõistmisest kaasajal. Tarmo Lige 2012
   Pöördumise keskseid momente Vana Testamendi raamatutes. Maarja Larson 2013

   Valimik KUS-s kirjutatud VT alaseid kursusetöid

   Kümnis Vanas Testamendis (Enn Veevo)
   Kümnise toomine Vanas Testamendis (Indrek Luukas)
   Materiaalsetest väärtustest Vanas Testamendis (Joomas Jürgens)
   Austa oma isa ja ema (Karin Hanson)
   Joosija usupuhastuse taotlused ja tulemused (Ott Aro)
   Jumala linn Jeruusalemm psalmides (Sirje Järvet)
   Siinai ja Siioni teofaania (Berg Helle)
   Joosep ja tema vennad, 1Ms 42:7-23 (Jan Pavlenko)
   Õnnistamine ja käte pealepanemine Vanas Testamendis (Argo Buinevitš)
   Kolm patriarhideaegset palvet (Veljo Kaptein)
   Jumala nimed Vanas Testamendis (Kalmer Marimaa)
   Koguja raamatu funktsioon Pühakirjas (Olavi Otepalu)
   JAHVE sulane Vanas Testamendis (Eerek Preisfreund)
   Jahve – misjonär (Tõnis Roosimaa)
   Muusika Vanas Testamendis (Ilmar Sirkel)
   Miks Jeremija haliseb ehk Juuda riik peale Joosija surma (Paul Teesalu)